Medarbeiderundersøkelser basert på forskning

Mål temaområder som er viktige og riktige, og motta konkrete tiltak skreddersydd din virksomhet

Evidensbasert kartlegging av arbeidsmiljøet
En helhetlig prosess basert på solide analyser
Involvering av medarbeidere

Skap bedre samtaler, forståelse og endring

Fokuser på det som er viktig og sørg for at din virksomhet er aktivt deltagende i å utvikle arbeidsmiljøet

Våre undersøkelser måler tema som er sentrale for oppgaven den enkelte skal gjøre, det sosiale miljøet og virksomhetens kontekst
Vi tilbyr fleksibilitet og mulighet for å legge til temaområder relevant for din virksomhet
Våre undersøkelser muliggjør gode diskusjoner som fanger opp styrker og utviklingsområder

Hvorfor velge EBHR?

Forskningsbasert metodikk

Ledergruppen får gjennom forskningsbasert metodikk en oversikt over den menneskelige tilstanden i virksomheten. Dette handler om hvilke spesifikke enheter som fungerer godt og mindre godt, og om hvilke fremmere og hemmere for prestasjon som finnes på tvers av virksomheten.

Læringseffekt

Virksomheten oppnår læringseffekt for ledere, medarbeidere, HR og virksomheten selv. Dette kan handle om kunnskap om mennesker, prosesser, lederskap og medarbeiderskap.  

Tiltaksarbeid

Den enkelte enhet får en strukturert prosess for å komme frem til prestasjonsforbedrende og sykdomsreduserende tiltak, som er spesifikke for den enkelte enhet og dennes omgivelser.

Prestasjonsfremmende

Virksomheten viser medarbeiderne og lederne at virksomheten investerer i medarbeiderutvikling, som i seg selv er prestasjonsfremmende.

våre kundeomtaler

Dette sier kundene våre

En meget profesjonell aktør

Vi har benyttet EBHR for to undersøkelser til nå, og vi er meget godt fornøyde med samarbeidet. EBHR oppleves som en meget profesjonell aktør med meget dyktige medarbeidere. De har ført oss trygt gjennom prosessene, fra start til slutt, med dyktighet og klokskap. EBHR anbefales på det sterkeste!

Idun Aasjord Nerdal

Studentinord

hR-sjef

Evidens og relevant forskning

Vi har valgt å bruke EBHR ettersom deres undersøkelser og prosesser er basert på evidens og relevant forskning. Vi har vært svært fornøyde med fremgangsmåten og støtten vi har fått igjennom og i etterkant av prosessen. EBHR tilbød god hjelp til HR, ledergruppen og seksjonene gjennom hele undersøkelsesprosessen.

Dorthe Rygh Hestnes

Widerøe

Sjef HR-utvikling

En solid samarbeidspartner


«EBHR har vært en solid og god samarbeidspartner for OBOS over flere år. EBHR, med Simon i spissen leverer høy kvalitet og er profesjonelle,  samtidig som evner å  tilpasse sin kommunikasjon til alle nivå i organisasjonen, slik at de oppnår tillit og troverdighet. De får våre beste anbefalinger.»

Camilla Alvim

OBOS

HR Business Partner

Forståelige og nyttige resultater

Undersøkelsens sammensetning og presentasjonsform gjorde resultatene svært forståelige og nyttige for videre diskusjoner i organisasjonen. Særlig nyttig var det å måle våre resultater opp mot et forskningsmessig anbefalt nivå. EBHR ble også benyttet til å presentere og forklare resultatene for organisasjonen samt veiledning til ledere for videre oppfølging. Dette fikk vi svært positive tilbakemeldinger på. Jeg anbefaler gjerne EBHR for andre som vurderer leverandør av medarbeiderundersøkelser.

Tom Martens Simonsen

Oslo pensjonsforsikring

HR-direktør

Validerte undersøkelser

Da vi skulle finne en aktør for å utføre medarbeiderundersøkelser hos oss, brukte vi god tid på å forsikre oss om at vi tok i bruk en validert undersøkelse med tung forankring i forskning. EBHR vet godt hva de driver med, og møtte alle disse forventningene. Vi opplevde Simon Gottenborg som faglig sterk, lyttende og god å diskutere med.

Eling Tufte Johansen

Recreate

Leder Bærekraft

Er du interessert i å høre mer om våre prosesser eller undersøkelser? 

Kontakt oss