Medarbeiderundersøkelser basert på forskning

Mål temaområder som er viktige og riktige, og motta konkrete tiltak skreddersydd din virksomhet

Evidensbasert kartlegging av arbeidsmiljøet
En helhetlig prosess basert på solide analyser
Involvering av medarbeidere

Skap bedre samtaler, forståelse og endring

Fokuser på det som er viktig og sørg for at din virksomhet er aktivt deltagende i å utvikle arbeidsmiljøet

Våre undersøkelser måler tema som er sentrale for oppgaven den enkelte skal gjøre, det sosiale miljøet og virksomhetens kontekst
Vi tilbyr fleksibilitet og mulighet for å legge til temaområder relevant for din virksomhet
Våre undersøkelser muliggjør gode diskusjoner som fanger opp styrker og utviklingsområder

Hvorfor velge EBHR?

Forskningsbasert metodikk

Ledergruppen får gjennom forskningsbasert metodikk en oversikt over den menneskelige tilstanden i virksomheten. Dette handler om hvilke spesifikke enheter som fungerer godt og mindre godt, og om hvilke fremmere og hemmere for prestasjon som finnes på tvers av virksomheten.

Læringseffekt

Virksomheten oppnår læringseffekt for ledere, medarbeidere, HR og virksomheten selv. Dette kan handle om kunnskap om mennesker, prosesser, lederskap og medarbeiderskap.  

Tiltaksarbeid

Den enkelte enhet får en strukturert prosess for å komme frem til prestasjonsforbedrende og sykdomsreduserende tiltak, som er spesifikke for den enkelte enhet og dennes omgivelser.

Prestasjonsfremmende

Virksomheten viser medarbeiderne og lederne at virksomheten investerer i medarbeiderutvikling, som i seg selv er prestasjonsfremmende.

våre kundeomtaler

Dette sier kundene våre

Er du interessert i å høre mer om våre prosesser eller undersøkelser? 

Kontakt oss