Utgivelser fra EBHR

Få tilgang til støttemateriale og utgivelser fra EBHR
sitt team og samarbeidspartnere

Medarbeiderundersøkelser
En praktisk håndbok

Dette er en praktisk håndbok for alle fasene i en medarbeiderundersøkelse.

Den belyser ulike perspektiver av hva arbeidsmiljøet er, hvorfor det bør kartlegges, hva som bør kartlegges, hvilke metoder og verktøy som finnes, og hvordan man kan skape gode prosesser i forbindelse med selve målingen.

Boken kommer også med praktiske anbefalinger til fasen som ofte får for lite oppmerksomhet, nemlig hvordan man skal gå frem for å tolke og følge opp resultatene.

Medarbeiderundersøkelser
En praktisk veileder

NHOs offisielle veileder for medarbeiderundersøkelser.

Dokumentet svarer på spørsmål ledere ofte sitter med, som "bør vi gjennomføre en medarbeiderundersøkelse i vår bedrift, hvordan skal vi gjøre det? Hvilke type undersøkelse skal vi velge, og vil det utvikle organisasjonen i positiv retning?" 

Er du interessert i å høre mer om våre prosesser eller undersøkelser? 

Kontakt oss