Om oss i EBHR

Humankapitalen er hjertet i enhver virksomhet, og er utgangspunktet for fremdrift og suksess. Sammen ønsker vi å fremme organisasjonsutvikling basert på forskning og evidens hos våre kunder! 

Møt vårt team

EBHR sitt team har tung faglig kompetanse og erfaring fra både forskningsmiljøet og praktisk arbeid med organisasjonsutvikling, medarbeiderundersøkelser og seleksjon.
Styreleder
Daglig leder
Konsulent og analytiker
Konsulent
Utvikler
Forsknings- og utviklingsansvarlig
Konsulent
Konsulent
Konsulent
Konsulent
Konsulent
Forsknings- og utviklingsansvarlig
Konsulent og analytiker
Utvikler
Styreleder
Daglig leder

Om EBHR

EBHR tilbyr et helhetlig prosessløp med mål om å involvere de ansatte- alle bør være aktivt deltagende i å utvikle egen arbeidsplass. Vi i EBHR bistår deg i kartlegging av temaområdene som er viktige for din virksomhet, hvor vårt grunnprinsipp er å jobbe forsknings- og evidensbasert.

EBHR sin faglige tilnærming til medarbeiderundersøkelser er basert på omfattende internasjonal og norsk forskning på psykososialt arbeidsmiljø og arbeidsmiljøfaktorer. Vi har tilegnet oss bred erfaringsbasert kunnskap om gjennomføring av medarbeiderundersøkelser gjennom en rekke prosjekter det siste ti-året. EBHR sin faglige tilnærming har en tydelig forankring i norsk arbeidslivstradisjon og lov- og avtaleverk.

Humankapitalen er hjertet i enhver virksomhet, og er utgangspunktet for fremdrift og suksess. Vi i EBHR har et fokus på utvikling av både nåværende og fremtidige ansatte, og leverer derfor også evidensbaserte tjenester innenfor seleksjon via Ebber.

"Undersøkelser og prosesser bygget på evidens og relevant forskning"  

De anbefalte løsningene vi ble tilbudt, og mulighetene for tilpasning og fleksibilitet har vært svært viktige for oss som et stort selskap med over 3000 ansatte. Undersøkelsen ble opplevd som lett tilgjengelig og gjennomførbar for våre ansatte.

Er du interessert i å høre mer om våre prosesser eller undersøkelser? 

Kontakt oss